z ostatniej chwili

Aktualności

Zawiadomienie o połączeniu spółek

26.01.2023

Szanowni Państwo
Zawiadamiamy, że w dniu 24 stycznia 2023 roku, nastąpiło połączenie spółki:
Complex Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ze spółką
Complex Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Połączenie nastąpiło w trybie art. 517 i nast. kodeksu spółek handlowych, ze skutkiem określonym w art. 494 ksh, zgodnie z którym spółka Complex Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest następcą prawnym spółki przekształconej, tj. Complex Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i przejmuje z dniem połączenia wszystkie jej prawa i obowiązki.
Z dniem połączenia, spółka Complex Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa kończy byt prawny, natomiast jej działalność gospodarczą w drodze sukcesji uniwersalnej przejmuje Complex Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zmiana formy prawnej, nie ma wpływu na działalność gospodarczą spółki oraz ważność zawartych wcześniej umów.
Ulegają zmianie numery NIP, REGON, KRS oraz numer rachunku bankowego.
Spółka w obrocie handlowym używać będzie skrótu: Complex Pro Sp. z o.o.
Aktualne dane rejestrowe spółki są następujące:
Adres: ul. Ujastek 1 , 31-752 Kraków
NIP: 6771001408
REGON: 350651999
KRS: 0000203556
Nr rachunku bankowego PL 13 2490 0005 0000 4530 7083 6329