ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU

O firmie

Firma COMPLEX w Krakowie powstała w 1990 roku jako spółka pracownicza o nazwie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Spółka Akcyjna. W chwili obecnej Spółka działa pod nazwą Complex PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka realizuje złożone zadania remontowe i inwestycyjne w branżach: energetycznej, mechanicznej i budowlanej. Posiada niezbędny potencjał materialny oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Doświadczenie nabyte w długoletnim okresie swojej działalności gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z informacjami o naszej działalności, jakie usługi oferujemy naszym klientom oraz jak się z nami skontaktować.
Zapraszamy do współpracy z naszą Firmą.

Usługi świadczone są w branżach:

Dodatkowo posiadamy możliwość wykonywania usług diagnostycznych w zakresie badań nieniszczących rurociągów przesyłowych oraz złączy spawanych konstrukcji stalowych.

dysponujemy upawnieniami:

1. Energetycznymi w zakresie eksploatacji i dozoru:

 • 1. Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 • 2. Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przesyłające, magazy nujące i zużywające paliwa gazowe.

2. Spawalniczymi w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych, następującymi metodami spawania:

 • 1. Ręcznego łukowego elektrodami otulonymi (111).
 • 2. MIG/MAG drutem elektrodowym litym i proszkowym (131/135/136/138).
 • 3. TIG z dodatkiem drutu litego (141).
 • 4. Acetylenowo-tlenowego (311).
 • 5. Zatrudniamy 60 osób z uprawnieniami spawalniczymi.

3. Do nadzoru prac spawalniczych.

4. Kierowników budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz z uprawnieniami biegłego sądowego w zakresie budownictwa.

5. Do projektowania, budowy i odbioru rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
6. Do obsługi ciężkich maszyn budowlanych i drogowych – żurawie samojezdne kołowe do 16 T.

7. Do obsługi urządzeń transportu bliskiego:

 • 1. Podesty teleskopowe.
 • 2. Suwnice, wciągarki i wciągniki.
 • 3. Wózków jezdnych podnośnikowych.

8. Do naprawy i regeneracji sprzętu spawalniczego, palników gazowych i reduktorów ciśnienia.

9. Hakowych w transporcie poziomym i pionowym.

10. Ratowników gazowych.

11. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.

12. Do wykonania badań nieniszczących:

 • 1. Ultradźwiękowy pomiar grubości ścian obiektów jednostronnie dostępnych: Ruro ciągów, zbiorników, konstrukcji wykonanych ze stali, aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych.Ultradźwiękowe badanie złączy spawanych doczołowych ze stali ferrytycznej z pełnym przetopem.
 • 2. Penetracyjne badanie wszystkich rodzajów złączy spawanych ze stali ferrytycznych i austenitycznych.

Nasze możliwości techniczno-organizacyjne:

1. Hala produkcyjna z przeznaczeniem do prefabrykacji konstrukcji stalowych z suwnicą o udźwigu Q=10t.

2. Hala obrabiarek z wyposażeniem:

 • 1. Maszyny do obróbki skrawaniem: Tokarki frezarki, wiertarki, dłutownica, przecinarki taśmowe.
 • 2. Hydrauliczne nożyce wielofunkcyjne (GEKA).
 • 3. Nożyca gilotynowa do blachy.
 • 4. Przecinarki plazmowe.
 • 5. Suwnica o udźwigu Q=3t.

3. Warsztat regeneracji sprzętu spawalniczego.

4. Spawalnia z pełnym wyposażeniem do spawania metodami TIG, MIG, MAG, elektrodami otulonymi oraz spawania acetylenowo-tlenowego z możliwością szkolenia pracowników i przeprowadzana egzaminów pod nadzorem jednostek kwalifikacyjnych.

5. Wyposażenie sprzętowe:

 • 1. Żuraw hydrauliczny o udźwigu Q=10t.
 • 2. Podnośnik montażowy samojezdny z wysięgnikiem h=22,5 m i
  koszem Q=350 kg.
 • 3. Wózki widłowe o udźwigu do Q=3,5t.
 • 4. Samochód ciężarowy o ładowności 8t z HDS o udźwigu Q=3,5t.
 • 5. Samochody dostawcze i osobowe.

6. Zaplecze magazynowe.

7. Budynek administracyjno-biurowy z multimedialną salą konferencyjną dla
ok. 30 osób.