ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU

Realizacje

REALIZACJE

 

Firma Complex PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonuje  remonty włącznie z całkowitym odtworzeniem obiektów oraz serwisuje przemysłowe urządzenia i linie technologiczne w zakresie branży mechanicznej, energetycznej, budowlanej i elektrycznej.

Głównym odbiorcą usług świadczonych przez firmę jest ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków oraz TAMEH Polska Sp. z o.o., a prace są prowadzone w następujących zakładach:
– Zakład Koksowniczy
– Zakład Wielkopiecowy
– Zakład Stalownia
– Zakład Energetyczny
– Zakład Walcownia Gorąca Blach
– Zakład Walcownia Zimna Blach
– Zakład Walcownia Rur Zgrzewanych

Oprócz usług świadczonych dla przemysłu Firma Complex PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością również wykonuje różnego rodzaju prace remontowo budowlane,  adaptacyjne w obiektach prywatnych oraz użyteczności publicznej.

W zakres prac wchodzi wykonawstwo nowych oraz remont starych instalacji grzewczych, wodno–kanalizacyjnych, wentylacyjnych, gazowych i elektrycznych.